Begrippenlijst

Binnen CW Voorburg zijn er veel begrippen die uitleg nodig hebben. Hier is getracht deze te verduidelijken.

Aanmeldingsprocedure
Het komen wonen bij CW Voorburg is aan een aantal regels gebonden en is niet te vergelijken met wonen elders, zoals in een gewoon huurhuis.

Wonen bij CW betekent betrokkenheid bij elkaar, inzet voor het geheel. Dat moet je willen, daar moet je voor open staan. Het moet klikken met je medebewoners om goed met elkaar om te kunnen gaan. Om deze dingen bij een nieuw lid te kunnen waarborgen is er een periode van gewenning. Dit houdt in dat het aankomend lid actief meedoet met de gemeenschappelijke activiteiten van CW.

In ieder geval zijn dat dan het gemeenschappelijk eten op woensdag, het koffiedrinken op zondag en de vergaderingen. Het doel hiervan is dat het aankomend lid kan proeven aan de sfeer, cultuur en mensen van CW Voorburg. Men kan dan zelf bepalen of CW Voorburg een geschikte plek is om te wonen, of men daar zal gaan passen in de groep.

Verder is er dan ook de mogelijkheid voor de bewoners om goed te kunnen kennismaken en om te bepalen of men die persoon “ziet zitten”. Dan zullen we met name kijken naar de bereidheid om je in te zetten voor de vereniging. Na verloop van tijd – minimaal 12 weken- kun je een motivatiebrief schrijven, om je kandidaat te stellen voor het zogenaamd “aspirantlidmaatschap”. Over dit lidmaatschap wordt gestemd in de plenaire. Bij een voldoende meerderheid(3/4) ben je ingestemd. Als aspirantlid draai je dan mee met CW.

Na een bepaalde periode kun je kandidaat stellen in de plenaire, voor een volledig lidmaatschap van CW. Ook hier geldt weer een limiet van 3/4 meerderheid. De duur van de laatste periode hangt samen met die van de periode als belangstellende. Beide periodes duren bij elkaar opgeteld minimaal een half jaar, waarbij het belangstellende minimaal 12 weken moet zijn. Indien er op het moment van stemmen reeds een woning beschikbaar is van je keuze, kan deze dan snel je worden toegewezen. Doorgaans levert de stemming over de woning geen enkel probleem op, indien je al lid bent geworden. In dit gehele proces heeft de commissie Werving een begeleidende en sturende rol.

Activiteiten, werkgroep
Het organiseren van diverse festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest en het kerstontbijt is de taak van deze commissie. De activiteiten werkgroep stelt zich tot taak om activiteiten te organiseren die bewoners nader tot elkaar brengt.

Bestuur, werkgroep
Onderhoudt de contacten van CW naar buiten toe, zoals de gemeente en de woningbouwvereniging.

Boerderij
Apart gebouw, onderdeel van het complex CW. Dit is een gedeelte van het wooncomplex dat gekomen is precies op de plek waar vroeger de boerderij gestaan heeft. Het heeft ook precies de vorm gekregen van de vroegere boerderij. Van buiten hetzelfde uiterlijk, van binnen natuurlijk gemoderniseerd. De boerderij valt onder beschermd stadszicht wat betekent dat de buitenkant niet gewijzigd mag worden.

Werkgroep Beheer
CW Voorburg heeft de beschikking over een aantal gemeenschappelijke ruimten, waaronder de ‘grote kluster’, waar we geregeld samenkomen. De inrichting van die ruimten valt onder de verantwoordelijkheid van deze commissie.

De Korte Groep
Deze commissie bewaakt de algehele onderhoudstaat van het complex. Indien het zelf uitgevoerd kan worden, doen we het zelf. Lukt dat niet dan wordt er contact opgenomen met de juiste instantie.  Momenteel zoeken we leden die deze groep weer nieuw leven in willen blazen.

Centraal Wonen
Vorm van gemeenschappelijk wonen. Naast CW Voorburg zijn er nog een aantal, verspreid over heel Nederland. Deze zijn allen aangesloten bij de Landelijke Vereniging Centraal Wonen. Ieder complex heeft zijn eigen gebruiken, opzet en cultuur.

Consensus
Alle besluiten binnen CW, genomen tijdens de plenaire, moeten tot stand komen door middel van consensus.

Contributie
Alle leden van CW Voorburg – dus ieder die hier woont – moet contributie betalen. Dit is een vergoeding om gezamenlijke kosten zoals het koffiedrinken op zondag te kunnen betalen.

Cultuur
De cultuur binnen Centraal Wonen Voorburg laat zich in het kort schetsen als volgt. Enerzijds is de sociale betrokkenheid en contact, de intentie om met elkaar dingen te ondernemen en af te spreken. Anderzijds heeft een ieder zijn eigen “privéruimte”, dat gerespecteerd wordt. We zijn geen groep waarin alles zoveel mogelijk gedeeld wordt of iets dergelijks. Elk appartement heeft alle voorzieningen en je hoeft – afgezien van de wasmachines – niets met anderen te delen of te maken te hebben.
In de praktijk betekent dat voor een ieder een mix van beide kanten. De mate waarin verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Er zijn mensen die zeer betrokken zijn bij het geheel, en zich inzetten voor CW, maar er zijn ook mensen die minder deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten. Inzet en aanwezigheid is dus belangrijk binnen CW.

Damlaan
Grote belangrijke straat in Leidschendam.

Eetcafé                                                                                                                                            Iedereen die dat wil kan een eetcafé organiseren waarbij er gezamenlijk gegeten wordt. De organisator bepaald de vorm waarin dit gebeurt. Dit kan zijn: zelf koken, iets halen of laten brengen en wanneer men dit wenst een vervolgprogramma (bijv. spelletjes of een film kijken).

Grote Kluster
Gemeenschappelijke ruimte in het hoofdgebouw waar we gezamenlijk koffiedrinken, eten, vergaderen etc. Indien het goed weer is verplaatsen die activiteiten naar buiten, naar de tuin. Dit is onze enige grote gemeenschappelijke ruimte, en wordt dus voor alle gezamenlijke activiteiten gebruikt. Het is niet echt een gemeenschappelijke huiskamer. Als je er door de week binnen loopt, is de kans groot dat je niemand aantreft. Dat heeft te maken met het karakter en de cultuur van Centraal Wonen Voorburg.

Leidsenhage.                                                                                                                                                  Zeer groot winkelcentrum op loopafstand van CW. Ligt in Leidschendam.

Markt
Op zaterdag wordt er in het centrum een groentemarkt gehouden.

Werving
Bij leegstand houdt deze commissie zich bezig met vinden van nieuwe bewoners. Eerste contact wordt gelegd door advertenties in kranten, of gewoon via via, zoals deze website. Deze commissie houdt geregeld kennismakingsgesprekken, en begeleidt belangstellenden en aankomende leden. Dat is noodzakelijk daar het komen wonen bij CW Voorburg niet te vergelijken is met het komen wonen elders.

NS Stations
Er zijn verschillende NS stations in de buurt. Ten eerste is er het station “Leidschendam-Voorburg”, onderdeel van de lijn van Den Haag CS naar Zoetermeer en naar Pijnacker en Rotterdam. Ligt op zeer korte loopafstand (+/- 10 minuten lopen) van CW. Ten tweede is er het station “Mariahoeve”, tussen Den Haag CS en Leiden. Is iets verder, maar nog steeds prima te voet te doen (+/- 25 minuten lopen). Verder is er natuurlijk station Voorburg, onderdeel van de lijn van Den Haag CS naar Utrecht. Met de bus is CW prima te bereiken. Als laatste is er ook het station Den Haag CS, van waar er trams richting Voorburg en Leidschendam gaan.

Plenaire

Naam voor de algemene vergadering die periodiek plaats vind, doorgaans maandelijks maar ook afgewisseld met thema-bijeenkomsten.Hierbij worden de verschillende wetenswaardigheden van het wooncomplex, het beheer, de activiteiten en de eventuele problemen besproken. Ieder lid, asp. lid en belangstellende (deze heeft de kennismakingsdag al gehad!) van de vereniging is uitgenodigd om aan deze vergaderingen deel te nemen. In de hoedanigheid als bewoner, of als lid van een van de commissies.

De verantwoordelijkheid wordt om beurten gedragen door de werkgroepen. Elke vergadering is een werkgroep aan de beurt om een vergadering voor te bereiden en voor te zitten.

Sportvelden
CW Voorburg wordt omgeven door een groot aantal sportvelden. Aan de voorzijde zien we regelmatig korfbal, hockey en honkbal.

Tuinwerkgroep
Zoals op de diverse foto’s wel is te zien, heeft CW Voorburg een behoorlijk grote en mooie tuin. Hier zijn we heel trots op en willen deze ook gezamenlijk onderhouden. De tuincommissie leidt het onderhoud in goede banen.

Tuinplan
Jaarlijks wordt een nieuw tuinplan opgesteld of het bestaande meerjarenplan verder uitgewerkt. Dit tuinplan wordt ter beoordeling aan de leden aangeboden en in de plenaire besproken voor begin van het nieuwe verenigingsjaar.

Mooiland
Landelijke woningbouwvereniging, eigenaar van het complex, aan wie wij de huur betalen en met wie wij overleg voeren over onderhoud e.d.

Voorburg
Klein en mooi stadje, gelegen dicht bij Den Haag. Heeft een zeer oud en mooi centrum. Ook Leiden is zeer dichtbij, als ook Zoetermeer en natuurlijk Leidschendam.

Washok
Gemeenschappelijke wasruimte. We maken gebruik van vier wasmachines, en drie drogers. In principe zijn die voor de gehele woongroep. Alleen bij gebruik zijn er kosten aan verbonden. Het is mogelijk om in de eigen woning een wasmachine te plaatsten, maar dat is in ieder geval niet economischer. Het gezamenlijk gebruik van de wasmachines en drogers blijkt veel goedkoper te zijn dan dat een ieder voor zich een wasmachine en droger heeft.

West-Duivensteijn
Naam van boerderij en landgoed voordat CW Voorburg werd gebouwd. Daar is tevens een fonds naar genoemd, dat we gebruiken voor speciale uitgaven. Dat fonds bestaat uit donaties van oud leden.